KonekTel
Choose language

Prehlásenie o prístupnosti

Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených pre účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácií vydávaných konzorciom W3C podľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlov pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu je možné používať aj na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny, hlasové čítačky apod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najmä dokumenty k stiahnutiu) sú na stránkach k dispozícií v iných formátoch, najčastejšie PDF. Pre zobrazenie dokumentov v tomto formáte je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zdarma k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF.
Niektoré doplnkové či multimediálne funkcie tohto webu Môžu byť vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prehliadača Adobe Flash Player, ktorý je zdarma k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe inc.

Pre úplné fungovanie týchto webových stránok je nevyhnutné mať v prehliadači podporovaný a povolený JavaScript.
Poslať odkaz na e-mail

Kontaktujte špecialistov z KonekTelu

Napísať nám môžete na office@konektel.sk

telefonek+421 336 421 368

Volajte v pracovné dni od 8 do 16 hodín

KonekTel nepredáva len krabice,
ale dodává ucelené riešenie

1

Analýza a konzultácie
vašich požiadaviek

1
2

Výber najvhodnejšieho
riešenia

2
3

Kompletná dodávka
a realizácia

3
4

Dohľad prevádzky
a jeho podpora

4
5

Rozvoj v rámci
dlhodobého partnerstva

5