KonekTel
Choose language

Výskum a Vývoj

Spoločnosť disponuje vlastným vývojovým oddelením. Toto oddelenie sa zaoberá výskumom možností a vývojom individuálnych riešení pre zákazníkov a skladá se zo skúsených odborníkov. K dispozícií má moderné zázemie, testovaciu techniku, analyzátory a mnoho dalšieho. Oddelenie spracováva firemné požiadavky na väčšie projekty, na špecifické zákazky i na konkrétne požiadavky na mieru. Vývoj je koncipovaný tak, aby plne vyhovel cšetkým známým svetovým štandardom a technologickým trendom.
 
Po spracovaní vstupných požiadaviek je možné vypracovať riešenie pre daného zákazníka, ako cez hardwarovú časť, tak aj vývoj softwarovej časti. Výstupom je teda hardwarová komponenta, či software, pod ktorým sa môže skrývať napríklad aplikácia na ovládanie danej komponenty.
 
Vývojové oddelenie vytvára pridanú hodnotu tou cestou, že k ponúkaným firemným produktom je schopná ponúknuť takú implementáciu na strane zákazníka, akú on potrebuje tým, že je schopná vytvoriť chýbajúci hardwarový či softwarový doplnok.
Poslať odkaz na e-mail

Kontaktujte špecialistov z KonekTelu

Napísať nám môžete na office@konektel.sk

telefonek+421 336 421 368

Volajte v pracovné dni od 8 do 16 hodín

KonekTel nepredáva len krabice,
ale dodává ucelené riešenie

1

Analýza a konzultácie
vašich požiadaviek

1
2

Výber najvhodnejšieho
riešenia

2
3

Kompletná dodávka
a realizácia

3
4

Dohľad prevádzky
a jeho podpora

4
5

Rozvoj v rámci
dlhodobého partnerstva

5